Наши материалы
 
WEB-адреса гос.органов
 

 Додаток 3

до рішення Київської міської ради

від 26.09.2002 N 47/207

 

ПРАВИЛА

з дотримання тиші в громадських місцях у м. Києві

 

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюються з метою забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо дотримання тиші на вулицях, площах, у парках, скверах, гуртожитках, житлових будинках, прибудинкових територіях, будівлях дачно-будівельних кооперативів, лісопаркових зонах відпочинку, пляжах та інших місцях масового відпочинку населення.

2. Правила містять загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких наступає відповідальність згідно із санкціями ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ).

II. Обов'язки керівників підприємств, установ,

організацій, а також громадян

3. Керівники, відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов'язані:

- забезпечувати в прилеглих жилих будинках, прилеглих жилих та нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час;

- не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування радіоапаратурою та іншими гучномовними установками; гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку; інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для престарілих громадян та в інших громадських місцях, впродовж доби;

- забезпечувати в закладах громадського харчування (ресторани, бари, кафе), ігорних будинках, казино, закладах культури, на концертних та танцювальних майданчиках, кімнатах відпочинку гуртожитків обмеження часу роботи музичних ансамблів до 23-00 і дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час;

- підприємства торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), які розташовані в жилих будинках, повинні дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих жилих будинках і в прилеглих жилих приміщеннях він становив не більше 30 ДБА.

 

4. Заборонити:

4.1. Гучний спів, викрики, включення на повну потужність радіоприймачів, телевізорів, створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок, створювати інший шум на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 до 8-00.

4.2. Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщеннях, без попередження мешканців прилеглих жилих будинків, житлових приміщень про початок робіт і час їх завершення. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт в прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 21-00 до 9-00 та у святкові і неробочі дні впродовж доби.

4.3. Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на повну потужність протягом доби.

4.4. В'їзд на прибудинкову територію жилих будинків і паркування впродовж доби на непристосованих стоянках автотранспорту підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, за винятком спеціально обладнаних аварійних автомашин та спецавтотранспорту підприємств, що обслуговують жилі будинки та їх інженерне обладнання протягом доби. Заборонити з 22-00 до 7-00 в'їзд приватного автотранспорту незалежно від покриття прибудинкової території.

4.5. Проводити реконструкції доріг та збільшувати пропускну спроможність та якісний склад автотранспортних потоків без узгодження органів СЕС.

4.6. Прослуховувати радіо та музичні фонограми при відкритих дверях та спущених шибках автомобілів як на стоянках, так і при русі. При цьому фонограма не повинна прослуховуватись на відстані більше 5 м від автомобіля. Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

 

Согласно приложению  №3 «О соблюдении тишины» к Решению Киевского городсского совета  № 47/207 от 26.09.2002 г. «Об установлении Правил благоусройства территорий, парковки транспортных средств, тишины в общественных местах и торговли на рынке», и с целью обеспечения прав и законных интересов гражданина относительно соблюдения тишины на улицах, скверах, парках, площадях, общежитиях, жилых домах установлены следующие правила соблюдения тишины:

Руководители должностные лица предприятий независимо от формы собственности, а также граждане обязаны:

- придерживаться такого уровня шума работающего оборудывания, вентиляционных систем, радиоприёмников, телевизоров, громкоговоритилей, музыкальных инструментов, средств индивидуальной трудовой деятельности или других источников шума, которые не должны превышать 40 ДБА в дневное время и 30 ДБА в ночное.

- не допускать во время массовых гуляний и праздников, а также в другие дни использование громковорителей или другой аппаратуры, криков в парках, скверах, лесопарковых зонах отдыха или других действий, которые нарушают тишину в зонах, прилегающих к жилым домам, лечебным заведениям стационарного типа, детским домам-интернатам, и в других общественных местах в течении суток.

- обеспечивать  в местах общественного питания (ресторан, кафе, бар), игорные дома, на концертных площадках, комнатах отдыха в общежитиях ограничение работы музыкальных ансамблей до 23-00 и придерживаться такого уровня шума, чтобы в близлежащих домах он составлял 40 ДБА в дневное время и 30 ДБА в ночное.

- предприятия торговли или общественного питания, расположенные в жилых домах должны придерживаться такого уровня шума, чтобы в близлежащих домах и помещениях он составлял не более 30 ДБА.

Этими же Правилами запрещается:

Громкое пение, крики, включение на полную мощность радиопрёмников, телевизоров, создавать шум при использовании производственного оборудывания и инструментов, взрывных материалов, пиротехнических изделий, создавать шум на улицах, в домах, общежитиях, на территории расположенной близко к жилым домам и в зонах отдыха в ночное время с 22-00 до 8-00.

Проводить ремонтно-строительные работы в жилых домах, квартирах, офисных помещениях, предприятиях торговли и общественного питания, расположенных в жилых домах, встроенных или пристроенных к жилому дому, без предупреждения жильцов прилегающих жилых домов про начало работ и их завершение. Нормативный уровень шума за всё время проведения ремонтно-строительных работ, как в прилегающих помещениях, так и  близлежащих домах не должен превышать 40 ДБА. Запрещается проводить указанные работы с 21-00 до 9-00, а кроме этого и в выходные и праздничные дни в течении суток.

Устанавливать на балконах, лоджиях открытых окнах домов радиаппаратуру и включать ёё на полную мощность в течении суток.

 

4.4. В'їзд на прибудинкову територію жилих будинків і паркування впродовж доби на непристосованих стоянках автотранспорту підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, за винятком спеціально обладнаних аварійних автомашин та спецавтотранспорту підприємств, що обслуговують жилі будинки та їх інженерне обладнання протягом доби. Заборонити з 22-00 до 7-00 в'їзд приватного автотранспорту незалежно від покриття прибудинкової території.

4.5. Проводити реконструкції доріг та збільшувати пропускну спроможність та якісний склад автотранспортних потоків без узгодження органів СЕС.

4.6. Прослуховувати радіо та музичні фонограми при відкритих дверях та спущених шибках автомобілів як на стоянках, так і при русі. При цьому фонограма не повинна прослуховуватись на відстані більше 5 м від автомобіля.