Наши материалы
 
WEB-адреса гос.органов
 

Північна регіональна митниця

вул. Жилянська, 120 а.

Порядок реєстрації (акредитація).

 

Перелік документів:

 

1.     Облікова картка в трьох екземплярах+дискета

2.     Заявка.

3.     Акт про перевірку факт. та юр. адреси.

4.     Картка погодження.

5.     Статут (нот. копія).

6.     Копії паспортів та ідент. кодів засновників.

7.     Свідоцтво про держ. реєстрацію(нот. копія).

8.     Копія довідки статистики.

9.     Копія св-ва форми № 2-р про взяття на облік платника ПДВ.

10. Копія довідки про взяття на облік платника податків.

11. Довідка з банку про рахунки.

12. Протокол № 1 ТОВ (обрання директора).

13. Наказ про призначення головного бухгалтера.

14. Копія паспорту та ідент. коду гол.буха.

15. Наказ про призначення відповідальної особи по роботів з митними органами + копія паспорту та ідент. коду.

16. Договори оренди офісу.