Наши материалы
 
WEB-адреса гос.органов
 

 

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються суб’єктом ЗЕД для взяття на облік

у Північній регіональній митниці

 

 

1.* Установчі документи:

-         рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, такими рішеннями є установчий договір;

-         статут підприємства (якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційної форми суб'єкта підприємництва, для філій та відокремлених підрозділів подаються документи головного підприємства).

2.* Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради або в районній, міській міст Києва і Севастополя державній адміністрації за його місцезнаходженням (місцем проживання), інший документ, що підтверджує реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до порядку встановленого постановою Кабінету Міністрів від 25.05.98 № 740 “Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності”; свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні.

 

3.* Довідка органів статистики (або інших органів, що мають право присвоювати коди ЄДРПОУ) про занесення суб'єктів підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Довідка податкових органів про включення суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб без створення юридичної особи до Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ДРФО).

 

4.* Довідка уповноваженого банку про наявність гривневого розрахункового та (або) валютних рахунків.

 

5. Ксерокопії сторінок паспортів керівника підприємства, головного бухгалтера та декларантів (осіб уповноважених на роботу з митницею) де вказано прізвище, ім'я, по батькові, дата місце і видачі паспорту, відомості про реєстрацію по місцю проживання.

Ксерокопії довідок з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду керівнику та головному бухгалтеру підприємства.

У разі наявності осіб, які мають право підпису договорів та фінансових документів (крім керівника, головного бухгалтера), подаються копії відповідних наказів по підприємству, доручень, тощо.

 

6. Накази по підприємству чи інші документи, які свідчать про призначення на посаду керівника підприємства, головного бухгалтера та працівників, відповідальних за роботу з митницею. Зазначені документи повинні містити їх прізвища, ім'я, по батькові, паспортні дані, зразки підписів, зразки печаток, які використовується при оформленні документів.

 

7.* Документи, що підтверджують юридичну та фактичну (поштову) адресу, в тому числі довідки місцевих органів влади, договори оренди та суборенди тощо.

 

8.* Довідка форми № 5-р (або № 2-р), що видана податковим органом, де перебуває на обліку суб’єкт ЗЕД або довідка за підписом керівника та головного бухгалтера, що суб’єкт не підлягає реєстрації у Державному реєстрі платників ПДВ.

8.1. Довідка форми № 5-р (або № 2-р) на договір про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особи, якщо суб’єкт ЗЕД має зареєстрований у податкових органах договір про спільну діяльність без створення юридичної особи з наданням йому окремої довідки форми № 5-р (або № 2-р) на даний договір.

8.2. У випадку, коли учасник ЗЕД перебуває на обліку податкових органів як платник єдиного податку – свідоцтво платника єдиного податку. У цьому випадку та за відсутності довідки форми № 5-р (або № 2-р), довідки форми № 5-р (або № 2-р) не надаються.

 

9. Довідка форми 4-ОПП податкової інспекції (адміністрації) де юридична особа перебуває на обліку в податкових органах.

 

10. Свідоцтва про реєстрацію засновників-юридичних осіб, ксерокопії паспортів та довідок з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду засновників-фізичних осіб. Якщо підприємство має велику кількість засновників (перевищує десять) до акредитаційного пакету додається документ з переліком засновників та зазначенням їх реквізитів. На відповідному аркуші облікової картки зазначаються відомості про засновників, які мають найбільшу частку в статутному фонді та робиться посилання на зазначений список.

 

11. Перелік документів в акредитаційному пакеті.

 

 

 * Оригінали документів, які перелічені в позначених пунктах, пред’являються представниками суб’єкта ЗЕД при зверненні на митний пост/вантажний відділ із заявою про прийняття на облік в Північній регіональній митниці.

Копії документів, перелічених в п. 1., 2., 7. та 8. завіряються нотаріально. Інші – печаткою підприємства.